Huisregels

HUISREGELS FUZE OUTDOOR & FUZE GOES 90’S

Fuze Outdoor & Fuze Goes 90’s alleen toegankelijk met een geldig toegangsbewijs

De organisatie behoudt zich het recht voor bezoekers te weigeren en de kaartverkoop te restitutioneren

De organisatie van Fuze Outdoor & Fuze Goes 90’s hanteert een minimum leeftijd van 18 jaar, bij twijfel kan legitimatie gevraagd worden

Er moet voldaan worden aan de Nederlandse wettelijke verplichting van een geldig legitimatiebewijs

Bezoekers dienen akkoord te gaan met fouillering bij de ingang

Meenemen van glas, blik, vuurwerk, wapens en brandgevaarlijke spullen zoals spuitbussen is ten strengste verboden

Voorwerpen die als wapen kunnen dienen worden in beslag genomen

Eigen consumpties zijn niet toegestaan

Het bezitten, handelen of gebruiken van drugs is verboden

Het meenemen van niet professionele (digitale) fotocamera’s is voor iedereen toegestaan

Voor professionele foto- en/of andersoortige opnameapparatuur blijft echter een toegewezen persaccreditatie noodzakelijk

Schade aan of verlies van eigendommen is voor eigen risico, de organisatie stelt zich hier niet voor aansprakelijk

Het gebruik van lockers is op eigen risico. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade of vermissing aan eigendommen

Bezoekers die misbruik maken van nooddeuren en noodvoorzieningen worden verwijderd van het evenementen terrein

Het is niet toegestaan in festivaltenten en overige afgesloten festivalruimtes te roken. Veenendaal Festivals BV kan hiervoor worden beboet door de NVWA. Bij constatering van het overtreden van deze bepaling door de organisatie van het evenement zal verlangd worden om rookwaren onverwijld te doven en het gebruik te staken. Wanneer hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de verdere toegang tot het festival door de organisator van het evenement worden ontzegd. De bezoeker is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie, ordepersoneel en andere bevoegden.

Bezoekers die het evenemententerrein verlaten, wat loopt tot de entreepoorten, krijgen niet opnieuw toegang tot het terrein

De organisatie van Fuze Outdoor & Fuze Goes 90’s behoudt zicht het recht voor om bezoekers, bij ongepast/hinderlijk gedrag, geweld, discriminatie of bij het overtreden van de huisregels, te verwijderen van het evenemententerrein

Het dragen shirts van voetbal en of motorclubs is niet toegestaan. Jassen en of shirts kunnen in een locker gelegd worden alvorens het evenementen terrein te betreden.

Het gebruik van lockers is op eigen risico. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade of vermissing aan eigendommen

Bezoekers die misbruik maken van nooddeuren en noodvoorzieningen worden verwijderd van het evenementen terrein